RevoltG là phần mềm xem phim NETFLIX và chơi gần 2000 games bản quyền luôn được update với hệ thống tự động hỗ trợ các nền tảng như : Steam , Battle , Origin , Ubisoft , EpicGames ...

trò chơi
2000+
trực tuyến
3000+
đang chơi
1200+