RevoltG là phần mềm cho thuê PC biến máy tính, laptop của bạn thành một cỗ máy chơi game cấu hình cao, xem NETFLIX và chơi game bản quyền trên Steam , Battle , Uplay , EA , Epic ...